Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2018

insidemyhell

Santorini, Greece.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viadirtyliar dirtyliar
insidemyhell
8702 94ee 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viadirtyliar dirtyliar
insidemyhell
8906 f6aa 390
Reposted fromlosbananos losbananos viainsanedreamer insanedreamer
1127 ea2a 390

Lolita (1997) deleted scene

insidemyhell
9879 bbb9 390
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
insidemyhell
Reposted fromshakeme shakeme viabeeth beeth
insidemyhell
9847 4883 390
Reposted from4777727772 4777727772 viabeeth beeth
insidemyhell
insidemyhell
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
insidemyhell
Chciałbym tak pić z Tobą lampkę wina po ciężkim dniu 
oglądać tandetne filmy z Twoją głową na moich kolanach 
wyjeżdżać do rodziny we dwójkę a potem na wspólne wakacje co roku 
tak z Tobą żyć ustabilizować się na tyle żeby co dzień widzieć Twoje oczy i patrzeć na nie i doceniać że zgodziły się przyjąć moje na zawsze. 
insidemyhell
insidemyhell
5147 bc7f 390
insidemyhell
8145 f4db 390
Reposted fromrol rol viainsanedreamer insanedreamer
8838 6155 390
insidemyhell
2673 d3fd 390
Reposted fromherz herz viainsanedreamer insanedreamer
insidemyhell
1745 e416 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viatulele tulele
insidemyhell
insidemyhell
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viatulele tulele
insidemyhell
9582 4c60 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatulele tulele
insidemyhell
Naszą miłością nie zbawimy całego świata. Ale naprawimy mój. Później twój. Powolutku. I w końcu nasz.
Wspólny.
— Ewa Grzywacz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiewidkaa niewidkaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl