Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

insidemyhell
preferuję znajomości przesycone przyjacielskimi obelgami niż nadmierną słodkością
Reposted fromcorin corin viacametrue cametrue
7747 ccdc 390
Reposted fromtwice twice viacametrue cametrue
insidemyhell
insidemyhell
insidemyhell
1462 6f87 390
Reposted fromtoft toft viaatramentowa atramentowa
insidemyhell
5057 286b 390
Reposted fromcarol91 carol91 viariczard riczard
insidemyhell
insidemyhell
insidemyhell
5880 a7b2 390
insidemyhell
1863 bc0a

when you talk with your female friend and your girlfriend is sitting next to you
insidemyhell
Każda kobieta lubi jak facet o nią walczy.
— Prawo Agaty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
insidemyhell

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
insidemyhell
insidemyhell
Pamiętaj, co ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby cię stracił.
— K. Bromberg ‘Driven. Namiętność silniejsza niż ból’
insidemyhell
9733 8b13 390
insidemyhell
4934 080f 390
insidemyhell
Żaden kosmetyk nie jest w stanie sprawić, aby kobieta poczuła się tak piękna, jak czuje się, gdy jest kochana.
insidemyhell
0678 81b7 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl