Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2018

insidemyhell
Reposted frombluuu bluuu
insidemyhell
2391 95a6 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viadirtyliar dirtyliar
8097 f92a 390
Reposted fromunco unco viaphilomath philomath
8056 8f87 390
Reposted fromkostuchna kostuchna viainsanedreamer insanedreamer
4537 7bdb 390
Reposted fromrawriot rawriot viainsanedreamer insanedreamer
insidemyhell
1823 116b 390
Reposted frompiehus piehus viatulele tulele
insidemyhell
Imprezowanie jest fajne, dopóki nie znajdziesz osoby, z którą siedzenie w domu jest jeszcze fajniejsze
— axamiitt.tumblr.com
Reposted fromtouchthesky touchthesky viatulele tulele
insidemyhell
insidemyhell
1934 a611 390
Reposted fromintotheblack intotheblack viatulele tulele
insidemyhell
Reposted frombluuu bluuu viatulele tulele
insidemyhell
2766 d6fa 390
insidemyhell
Opiekuńczość mężczyzny wyzwala we mnie wielkie wzruszenie, które bardzo łatwo zamienia się w zauroczenie. Nie daj Boże odda mi on swój sweter, czapkę na uszy naciągnie, dłonie w dłoni ogrzeje! Nie daj Boże się zatroska, czy aby jadłam śniadanie, albo się bólem głowy zatrwoży! O, wtedy przepadłam!
— Anna Janko
Reposted fromintotheblack intotheblack viadobby dobby
insidemyhell

Strach to czasem brzydka rzecz. Nie pozwala ci doznawać najpiękniejszych chwil. Będzie Twoim przekleństwem, jeśli go nie pokonasz

— Federico Moccia
insidemyhell
insidemyhell
3073 a7c3 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viadobby dobby
insidemyhell
3563 6850 390
Reposted fromsarazation sarazation viadobby dobby
insidemyhell
8188 7fcf 390
Reposted from4777727772 4777727772 viadobby dobby
insidemyhell
0068 c097 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viadobby dobby
insidemyhell
8081 a354 390
sprawy, które bolą
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viadobby dobby

December 18 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl