Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2017

insidemyhell
Reposted frombluuu bluuu viaflyleaf flyleaf
9805 cab2 390
Reposted fromhelterskelter helterskelter
insidemyhell
5463 72e8 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaRozaa Rozaa
insidemyhell
Wszyscy mamy dwa życia. To drugie zaczyna się w chwili, gdy zdamy sobie sprawę, że mamy tylko jedno.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRozaa Rozaa
insidemyhell
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy.
— ...
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaRozaa Rozaa
9649 1d06 390
Reposted fromAngusJames AngusJames viainsanedreamer insanedreamer
insidemyhell
9293 0337 390
Reposted fromkrzysk krzysk viainsanedreamer insanedreamer
insidemyhell
1537 7c3f 390
insidemyhell

moja nieobecność chyba nie zrobiła na Tobie wrażenia.

Reposted fromboredwithlife boredwithlife viaRozaa Rozaa
insidemyhell
1522 7893 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsanelife insanelife
insidemyhell
1520 9ade 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsanelife insanelife
insidemyhell
1419 bc03 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsanelife insanelife
insidemyhell
6801 68f6 390
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromprzeblyski przeblyski viainsanelife insanelife
insidemyhell
2887 886f 390
Reposted fromdusix dusix viainsanelife insanelife
insidemyhell
6603 70aa 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsanelife insanelife
insidemyhell
Czy kiedykolwiek pragnąłeś czegoś tak, że nie chciałeś tego popsuć nadzieją? 
— Jodi Picoult
Reposted frommefir mefir viaRozaa Rozaa
insidemyhell
6077 dd80 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viakissgirlmart kissgirlmart

May 08 2017

insidemyhell
2866 a0a4 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialookbook lookbook
insidemyhell
2305 dee5 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl